Inzicht | Vincent van Hooydonk Advies & Training

Vincent van Hooydonk Advies & TrainingCreatief je leven beter maken

Inzicht

  • Ervaringen uit uw leven zijn fantastisch als bouwstenen die u de persoon maken die u bent. Maar als u uw ervaringen gebruikt als situaties die u moet vermijden en dat u daardoor een overlevingsstrategie bedenkt, is Angst uw Leven. In hoeverre verschilt dit met leven vanuit het halflege glas?
  • Binnen een groep gelden regels, waardoor je bij een groep hoort. Hier speelt de groepspsychologie, de leiders en de volgers. De leiders bepalen wie er in een groep past, doet dit alleen op een manier alsof de hele groep dit samen besloten heeft. Oordeel, veroordelen is dan belangrijk gereedschap om mensen  in uw groep te houden of uit te sluiten. Wat altijd heel duidelijk wordt gemaakt wanneer iemand buitengesloten wordt uit de groep, is wat iemand binnen uw groep vindt van uw actie. Daarnaast wordt er ook nog ‘s een sticker geplakt als: “u bent goed bezig” dan doet u alles wat de gehele groep gewoon vindt, of “u bent niet goed bezig” dan doet u iets wat buiten het ‘normale’ valt voor leden binnen deze groep. Wat gebeurt er wanneer er iets in uw leven gebeurt dat uw leven zo op zijn kop zet, dat u opnieuw moet gaan kijken waar u staat in het leven. En wanneer u merkt dat u niet meer in de groep past doordat u een actie heeft genomen, die uw persoonlijke geluk heeft vergroot maar een actie die veroordeelt wordt binnen de groep waar u tot dan toe bij hoorde. Groep kan hier gezien worden als familie, vrienden/kennissen, werk, leefgemeenschap, het dorp waar u vanaf uw geboorte gewoond hebt, maar natuurlijk ook afdelingen binnen bedrijven, politieke groeperingen.
  • Confrontatie, het einddoel zou moeten zijn dat u door de confrontatie aan te gaan, elkaar de ruimte biedt voor uw eigen mening en de groei naar elkaar toe, bereiken van een compromis. De ideale situatie om dit te oefenen is in de thuissituatie. Familie gaat niet weg, de basis is houden van.  Wanneer u alleen bezig bent met zelfbescherming en de ander zo diep mogelijk raken, bent u alleen bezig met standpunt verdedigen met hand en tand en onkwetsbaar opstellen. In hoeverre schat u in dat deze houding, dit gedrag een verbinding mogelijk maakt?